ESPA-Alma
TEL. +30 25510 39290
info@alexbh.gr
Условия за ползване Условия за ползване

Условия за ползване


Хотелът Alexander Beach е създал интернет сайта http://www.alexbh.gr, който за краткост ще бъде наричан уебсайта, предлагащ неговите услуги при следните Условия, които ползвателите на страницата се поканват да прочетат внимателно и да се съобразяват с тях. Ползването на уебсайта предполага безрезервно приемане на настоящите условия.

Цялото съдържание на уебсайта, включително и текстовете, търговските марки, снимките, рисунките и файловете са интелектуална собственост на "Братя Хаджиконстантину А.Д. - Туристически фирми" и се защитават от съответните разпореди на гръцкото, законодателството на ЕС и международното право.

Посетителите на уебсайта имат право да ползват и да публикуват изцяло или част от информацията от сайта без право да ги променят и като се задължават винаги да посочват източника им. Допуска се изключение за съдържание, собственост на трети лица, включително търговски марки, запазени марки, запазени наименования, снимки и файлове.

Хотелът Alexander Beach полага всички усилия да дава вярна, пълна и точна информация на уебсайта си. Въпреки това, информацията, предоставяна на уебсайта има информационен характер. По тази причина, хотелът Alexander Beach не се обвързва с никаква гаранция и не поема никаква отговорност във връзка със сигурността и със съдържанието на уебсайта. Следователно, ползващите уебсайта, се съгласяват, че са длъжни да оценяват верността на информацията, намираща се на уебсайта, нейната пълнота и истинност и са напълно отговорни за всяка опасност, която може да произтече от ползването на каквато и да е информация от уебсайта.

Хотелът Alexander Beach не носи никаква отговорност за съдържанието, качеството на услугите, политиката за опазване на лични данни от връзките (links) към други интернет сайтове, освен настоящия.

Настоящите Условия за ползване и всяка тяхна промяна се уреждат от Гръцкото законодателство, от правото на Европейския Съюз и от съответните международни договори. При всяко различие, компетентен се счита съдът на Александруполи.
2022 © Alexander Hotel & Spa. All rights reserved. - Web Design by This Pure Project.
Братя Хаджиконстантину АД - Туристически фирми, Регистр. № 0102Κ015Α0072000

ΓΕΜΗ: 54409421000